Pastor Laier Museum

Afstand: 152.76 Km

I Pastor Laiers oprindelige hus kan man se udstillingen af Pastor Laiers skulpturer og malerier fra hans kunstneriske periode fra 1936 - 1966.

Allerede i 1930’erne udførte Pastor Laier sine første cementskulpturer som siden har fyldt huset og haven i Hjallerup.

Hans kunst udstilledes første gang på efterårsudstillingen på "Den Frie" i år 1938 og har siden været udstillet på bl.a. Charlottenborg i 1970 og Louisiana i år 1971-72.

Da man i 1967 lavede en omfartsvej uden om Hjallerup, blev flere af Laiers cementskulpturer ryddet af vejen og molesteret.

Flere af skulpturerne blev anbragt i Tingbæk Kalkminer, hvor de efter et skred blev utilgængelige. Nogle blev dog gravet fri i 1995.

"Den Gale Præst" 

Pastor Laier fik præsteembededet i Hjallerup i år 1927, i en alder af 44 år.
Laiers prædikener var ofte præget af drøje udfald mod navngivne personer og institutioner. Dette førte til, at han i år 1937 blev afskediget. Sognets borgere ønskede at han skulle forblive i embedet, men trods dette måtte han gå på pension for lydighedsnægtelse.

Hans hårde og kraftige sprog gav ham titlen som ”den gale præst”.
I år 1936 kørte Pastor Laier og hans kone ned gennem Europa, hvor de så en masse krucifikser. Her blev han inspireret og kastede sig ud i kunstens verden med sin helt egen stil.

Den første skulptur Laier lavede var Jesus på korset - hvid og lidende med rødt blod løbende ud af sig. Skulpturen blev placeret udenfor og skabte forargelse og fascination. 

Læs mere på www.pastor-laier.dk og www.pastor-laier.comOpdateret af: Destination NORD  | info@destination-nord.dk
Pastor Laier Museum Fotograf: Paw Nielsen
Pastor Laier Museum Fotograf: Paw Nielsen