Vandrerute: Historiskrute, Grevens Sti - 0,9 km

Afstand: 155.94 Km

Grevens Sti løber fra Kirkevej langs Smedebækken til Bøgevangen.  

Følg i grev Moltkes fodspor 

Det siges, at stien har fået navnet Grevens Sti, fordi der i 1754, da lensgreve Adam Gottlob Moltke købte Dronninglund Slot, blev en kontrovers mellem hans forvalter Rosen og en fæstebonde om, hvem der skulle vedligeholde og oprense Smedebækken. 

Smedebækken bliver også kaldt Nonnernes Vandløb, fordi den forsyner fiskedammene omkring Dronninglund Slot, det tidligere Hundslund Kloster, med vand.  

For godt 900 år siden, da nonnerne boede på Hundslund Kloster, lagde munkene på egnen bækken om: De ville nemlig have nonnerne til at vaske deres tøj, og derfor lagde de åen om, så nonnerne fik vand indlagt på klosteret. Efter åen var omlagt, gik den ind foran den nuværende Dronninglund Hovedgård, ind over gårdspladsen, forbi dyrenes drikkested, for til sidst at løbe ind i nonnernes bryggers og køkken. Derefter løb vandet ned til slottets vandmølle, igennem karpedammen for til sidst at ende i Øster Møllesø. 

Hvem var grev Moltke? 

Adam Gottlob Moltke var tysk-dansk lensgreve og en af sin tids rigeste og mest magtfulde mænd. Da han købte Dronninglund Slot i 1754, hyrede han den kendte arkitekt og godsejer Laurids de Thurah til at stå for en omfattende ombygning af slottet. Adam G. Moltke fik også anlagt den smukke slotshave.  

I to ægteskaber fik grev Moltke hele 22 børn hvilket gjorde Moltke-slægten stor og indflydelsesrig i Danmark. 

I adelens fodspor 

Smedebækken bliver også kaldt Nonnernes Vandløb, fordi den forsyner fiskedammene omkring Dronninglund Slot, det tidligere Hundslund Kloster, med vand.  

For godt 900 år siden, da nonnerne boede på Hundslund Kloster, lagde munkene på egnen bækken om: De ville nemlig have nonnerne til at vaske deres tøj, og derfor lagde de åen om, så nonnerne fik vand indlagt på klosteret. Efter åen var omlagt, gik den ind foran den nuværende Dronninglund Hovedgård, ind over gårdspladsen, forbi dyrenes drikkested for til sidst at løbe ind i nonnernes bryggers og køkken. Derefter løb vandet ned til slottets vandmølle, igennem karpedammen, for til sidst at ende i Øster Møllesø. 

Området omkring Øster Møllesø er i dag et naturskønt rekreativt område med fine stier. Før i tiden lå der en vandmølle fra det 16. århundrede ved søen, og en del af møllehuset er bevaret.  

På din tur mod Øster Mølle kan du også slå et smut forbi Margrethe-egen, som har mere end 700 år på bagen. Du kan også lade dig betage af det smukke Dronninglund Slot. 

Dronninglund Slot: Fra nonnekloster til moderne slotskollektiv

Hundslund Kloster, som Dronninglund Slot hed førhen, nævnes første gang ca. år 1260. Det var indtil reformationen i 1536 kloster for nonner fra den ældste klosterorden, Benediktinerne. Klosteret var dog efter al sandsynlighed allerede en gammel og velanset institution dengang. 

Nonneklosteret blev et af Danmarks rigeste da Dronning Margrethe den Første tilskød det rige gaver i et gavebrev af 6. juli 1393. Hundslund kom nu i besiddelse af mere end 100 gårde i Vendsyssel. 

Efter reformationen kom klosteret ind under kronen, varetaget af lensmænd, bl.a. to af slægten Corfitz Ulfeldt og Peter Munk. 

Fra 1581 ophørte klosteret at være krongods og blev overtaget af herremanden Hans Johansen Lindenow. Han anlagde en ny borggård med de to hjørnetårne, som stadig står i dag. Han opførte også gården, der dengang var en af Jyllands største avlsgårde. 

Fra 1690 til 1729 var slottet, kirken og herregården igen i kongehusets eje. Christian den V´s dronning, Charlotte Amalie overtog slottet og omdøbte det til dets nuværende navn, Dronninglund. Efter dronningens død overtog hendes søn Frederik den IV Dronninglund, men han overdrog det året efter til sin søster, prinsesse Sophie Hedevig. I 1719 underskrev hun en fundats til oprettelse af syv prinsesseskoler i Dronninglundområdet. Hun sørgede også for at kirken blev gennemrestaureret, og hun fik dermed stor betydning for det store Dronninglund Sogn. 

Blandt andre kendte ejere af Dronninglund var grønlandsfareren Jacob Severin fra 1736 til 1753, samt den efterfølgende ejer, grev Adam Gottlob Moltke, der bl.a. anlagde den pragtfulde slotshave – og muligvis gav navn til stien her.  

Dronninglund Slot er i dag i privateje og de gamle bygninger skaber ny værdi som slotskollektiv med udlejning af lokaler til beboelse og erhverv, med respekt for de historiske rammer.Opdateret af: Destination NORD  | info@destination-nord.dk
Vandrerute: Historiskrute, Grevens Sti - 0,9 km Fotograf: Brønderslev Erhverv & Turisme
Vandrerute: Historiskrute, Grevens Sti - 0,9 km Fotograf: Brønderslev Erhverv & Turisme