Møder

Møde- og kursuslokaler på Hotel Hjallerup Kro

Hjallerup Kro byder velkommen i hyggelige, velindrettede lokaler til mødeaktivitet, generalforsamling og kursus.

Med 24 værelser, 3 grupperum og lokaler med en kapacitet op til 200 personer i stolopstilling, tilbyder Hjallerup Kro attraktive muligheder for afholdelse af mødeaktiviteter for virksomheder og foreninger.

Hotellet har et godt landkøkken, der er kendt for sin veltillavede kromad og et godt à la carte kort.

Hotellet er beliggende centralt i Hjallerup med adgang til et stort antal gratis parkeringspladser.

Betingelser:

Afbestilling:

  • Af hele arrangementet skal ske skriftligt senest 6 uger før arrangementets afholdelse.
  • ved afbestilling af hele arrangementet senere end 6 uger før - opkræves godtgørelse på 65% af prisen for de bestilte ydelser.
  • ved afbestilling af hele arrangementet senere end 3 uger før - opkræves godtgørelse på 90% af prisen for de bestilte ydelser.

Reduktion af
Reduktion af antal på mere end 35% skal ske ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 6 antal: uger før arrangementets afholdelse.

  • Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 3 uger før arrangementets afholdelse.
  • Antallet af deltagere kan reduceres med op til 10% ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 3 dage før arrangementets afholdelse.

Generelt

  • Strejke, lockout, brandskade eller lignende skade, indskrænkninger i  leverancer samt lignende uforudsigelige hændelser udenfor hotellets kontrol (Force majeure), berettiger hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold overfor  statsmagtsindgreb overfor hotelbranchen som f. eks. afgiftsændringer eller  lignende, der berettiger hotellet til tilsvarende prisforhøjelser.
    Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Fakturering:
Hotellets priser er baseret på en samlet fakturering pr. arrangement.

Betaling:
Netto kontant 8 dage. Priser er inklusiv 25% moms.

RING MIG OP

Udfyld med navn og telefonnummer, så ringer vi dig op.

(*)
(*)